Anunț de lansare a tenderului Reference nr. SC23A „Procurarea echipamentelor IT” 24 octombrie 2023

Timp de citire: < 1 minut

Asociația Obștească ”Sănătate pentru Tineri” anunță lansarea tenderului de procurare a
echipamentelor IT destinate activităților de informare în cadrul rețelei Youth Klinic, celor 41
Centre de Sănătate Prietenoase Tinerilor, în cadrul proiectului „Un model integrat pentru
asigurarea accesului la servicii medicale și sociale pentru adolescente însărcinate și mame
adolescente în zonele rurale dezavantajate”. Termenul limită de prezentare a ofertelor
comerciale este 15 noiembrie 2023, orele 15.00. Ofertele prezentate după termenul limită
de depunere vor fi respinse. Invitația de participare la tender și formularele de aplicare pot
fi pot fi solicitate la adresa: Asociația Obștească ”Sănătate pentru Tineri” str. Socoleni 19,
Chișinău, MD-2020, Republica Moldova Tel./Fax (+373) 22 40 66 32 Email:
viorel.babii@gmail.com.