Valorile noastre

     Într-un mediu prietenos și sigur, fiecare adolescent sau tânăr beneficiază gratuit și fără discriminare de serviciile tuturor specialiştilor, respectându-se confidenţialitatea şi dreptul de a participa la luarea deciziilor despre propria sănătate.
     Valorile noastre sunt:   

  • Generații de adolescenți sănătoși, care se cunosc pe sine și care știu unde să se adreseze atunci când au diferite întrebări.
  • Specialiști bine pregătiți în comunicarea cu adolescenții și care prestează servicii adapatate nevoilor categoriei de vârstă 10-24 ani.
  • Părinți îngăduitori, care pot comunica eficient, care înțeleg nevoile de dezvoltare și care susțin adolescenții în accesarea serviciilor de sănătate. 
  • Comunitate de suport pentru adolescenți și care încurajează adresarea acestora la servicii de sănătate prietenoase lor. 
  • Tineri implicați în programe de voluntariat.