Actorii sociali îşi concentrează eforturile pentru extinderea serviciilor prietenoase tinerilor

Timp de citire: 3 minute

Doar un Centru de Sănătate Prietenos Tinerilor nu este de ajuns pentru toţi adolescenţii din raion. Este nevoie să instruim cadrele medicale, profesorii şi alte persoane potrivite pentru comunicarea cu adolescenţii. Doar aşa putem asigura accesibilitatea şi durabilitatea serviciilor de sănătate pentru tineri la nivel local”, e de părere Svetlana Moroz, coordonatoarea CSPT "Tineri pentru Tineri" din oraşul Cimişlia.

Graţie succeselor înregistrate de-a lungul existenţei sale în domeniul acordării serviciilor prietenoase tinerilor şi implementării bunelor practici de sprijinire a adolescenţilor,  centrul respectiv a devenit, încă din vara anului 2012, centru de resurse pentru tineri. Acesta şi-a asumat, totodată, alături de alte 11 centre similare din republică, responsabilitatea de a activa ca un "atelier" de formare a persoanelor resursă în cadrul proiectului "Generaţie Sănătoasă", implementat de Asociaţia "Sănătate pentru Tineri" în parteneriat cu UNICEF, Ministerul Sănătăţii, cu susţinerea Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).

Ideea şi obiectivul acestui proiect este de a avea servicii prietenoase tinerilor nu numai în cadrul societăţilor respective existente în centrele raionale, dar şi la sate, prin intermediul mobilizării tuturor unităţilor prestatoare de servicii care au tangenţe cu adolescenţii. În acest scop, în luna iulie 2012, la Holercani, un număr de 165 de persoane din raionul Cimişlia, dintre care 65 de profesori, alături de colegii lor din alte localităţi ale ţării, au fost instruite în domeniul promovării sănătăţii şi dezvoltării adolescenţilor.

Problemele de sănătate ale adolescenţilor sunt cele legate de comportamentele riscante

La Holercani, persoanele instruite au ajuns la concluzia că problemele de sănătate ale adolescenţilor din Republica Moldova sunt cele legate de comportamentele riscante: debutul timpuriu al relaţiilor sexuale, consumul de alcool, ţigări şi droguri, relaţiile sexuale neprotejate, igiena precară şi alimentaţia incorectă. Iar cauzele acestor comportamente riscante sunt educaţia de sănătate insuficientă; comunicarea ineficientă cu părinţii, profesorii şi cu alţi adulţi; lipsa oportunităţilor de petrecere „sănătoasă” a timpul liber şi accesul neîngrădit la substanţe psihoactive – alcool, tutun şi droguri.

Pentru a remedia această stare de lucruri, pedagogii, medicii şi asistentele medicale din raionul Cimişlia au decis să apropie serviciile de sănătate de adolescenţi şi tineri şi au fost încurajaţi să facă acest lucru în cadrul proiectului moldo-elveţian "Generaţie Sănătoasă".  

La scurgerea câtorva luni de la demararea procesului de extindere a serviciilor prietenoase tinerilor, persoanele resursă, printre care medici şi pedagogi din localităţile Javgur, Ialpujeni, Ecaterinovca, Gura Galbenei, Mihailovca, Selemet şi Satul Nou s-au adunat împreună la CSPT "Tineri pentru Tineri" pentru a discuta bunele practici,  a face schimb de experienţă şi a iniţia nişte relaţii de colaborare, în cadrul unei şedinţe de evaluare a activităţilor desfăşurate în şcoli, gimnazii, licee şi oficii săteşti ale medicilor de familie.

Pentru a fi mai iniţiaţi în problema sănătăţii adolescenţilor, medicii şi profesorii au primit ghiduri care urmează să servească pentru ei drept suport informaţional în comunicarea, consilierea tinerilor, abordarea pozitivă, tolerantă şi nondiscriminatorie a acestora, promovarea şi formarea în rândul lor a concepţiei privind modul de viaţă sănătos.

Tinerii au nevoie de comunicare, de respect şi toleranţă

Vizavi de informarea corectă a tinerilor, soluţionarea problemelor cu care aceştia se confruntă, în calitatea sa de formator naţional în domeniul promovării sănătăţii şi dezvoltării tinerilor, Svetlana Moroz a specificat că e nevoie să se schimbe atitudinea faţă de adolescenţi, aceştia urmând a fi trataţi cu respect, cu toleranţă şi cu respectarea dreptului lor la confidenţialitate.

"Doar aşa îi vom putea ajuta să depăşească anumite probleme şi dificultăţi, să spună "nu" violenţei, depresiei, ideii de suicid, alcoolului şi tutunului, drogurilor, să dea importanţă planificării unei familii şi alimentaţiei sănătoase", a declarat Svetlana Moroz în mesajul său adresat tuturor actorilor sociali şi părinţilor prin intermediul săptămânalului "Gazeta de Sud".

La sfârşitul primei etape a proiectului "Generaţie Sănătoasă", care urmează să se încheie în anul curent, vor fi implementate principalele documente de reglementare, un sistem îmbunătăţit de monitorizare şi evaluare, mecanismele financiare relevante, curriculumul adaptat pentru universitate şi colegiu, protocoalele şi îndrumările de bază pentru asigurarea extinderii serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor şi prestării durabile a acestor servicii. Până la sfârşitul primei faze, decidenţii şi specialiştii din toate raioanele ţării vor fi angajaţi în procesul de extindere a SSPT, iar serviciile de sănătate prietenoase vor fi prestate la nivelul asistenţei medicale primare în 16 raioane (45%) cu suportul proiectului.

Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, 70 la sută dintre decesele premature în rândurile adulţilor sunt, în general, cauzate de deprinderi nocive din timpul adolescenţei.