Legi SSPT

LEGE Nr. 23 din 16.02.2007
cu privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA

LEGE Nr. 713 din 06.12.2001
privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope

LEGE Nr. 264 din 27.10.2005
cu privire la exercitarea profesiunii de medic

LEGE Nr. 138 din 15.06.2012 privind sănătatea reproducerii
Prin prezenta lege sînt recunoscute, reglementate şi garantate drepturile persoanelor la reproducere, care sînt o parte integrantă a drepturilor omului. Prevederile prezentei legi decurg din dreptul constituţional la respectarea şi ocrotirea vieţii intime, familiale şi private şi asigură neamestecul statului în problemele planificării familiale.

STANDARDE DE CALITATE A SERVICIILOR DE SĂNĂTATE PRIETENOASE TINERILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Acest document reflectăangajamentul şi priorităţile Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova în corespundere cu Politica Naţionalăde Sănătate, Strategia Naţionalăa Sănătăţii Reproducerii, Strategia pentru Tineret, Programul Naţional de profilaxie a infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală