Programe SSPT

Hotărîre cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală
 nr. 1387  din  10.12.2007