Linkuri Utile

1Ministerul Sănătăţii
2Comitetul Naţional de Etică
3Organizaţia Mondială a Sănătăţii
4Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare
5Oficiul Băncii Mondiale în Republica Moldova
6Alianţa Americană Internaţională pentru Sănătate (AIHA)
7Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF)
8Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA)
9Programul Naţiunilor Unite pentru HIV/SIDA (UNAIDS)
10Centrul de Resurse Informationale a Retelei Programelor de Sanatate Publica din Noile State Independente
11Centrul Naţional de Management în Sănătate
12Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova
13Universitatea de Stat de Medicina şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”
14Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă
15Compania Naţională de Asigurări în Medicină
16Casa Naţionala de Asigurări Sociale a Republicii Moldova
17Şcoala de Management in Sănătate Publică (SPH)
18Agenţia Medicamentului din Republica Molodova
19Asociaţia obştească Centrul de Promovare a Libertăţii de Exprimare şi a Accesului la Informaţie “Acces-info”
20Asociaţia Obstească “Liga persoanelor care trăiesc cu HIV din RM”
21Societatea Anesteziologie Reanimatologie din Republica Moldova
22Asociaţia Obştească “Reforme medicale“
23Centrul de Zi „Speranţa”
24Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS)
25Asociaţia de Nursing din Republica Moldova
26Instituţia obştească Centrul “Hippocrates”
27Centrul de Medicină şi Cercetări ”Genesis”
28Asociaţia Obştească „Uniunea pentru prevenirea HIV/SIDA şi Reducerea Noxelor din Moldova”
29ONG “Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”, filiala Bălţi
30“Speranţa terrei”
31Asociaţia pentru Asistenţa Copiilor cu Deficienţe „ASCODE”
32Asiciaţia FACEMM (Facilitarea Activităţilor de Comunicare şi Emancipare în Mass-Media)
33Societatea de Cruce Roşie din Moldova
34Societatea de Planificare a Familiei din Moldova (SPFM)
35Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii “Memoria” (RCTV “Memoria”)
36Asociaţia Centrul de Intervenţie Precoce „Voinicel”
37Proiecte Inovatoare în Penitenciare
38Fundaţia Filantropică Medico-Socială “Angelus Moldova”
39Centrul de Dezvoltare în Sănătate „AFI”
40Fundaţia Est Europeană
41Ministerul Educaţiei
42Primăria mun. Chişinău, Departamentul Sănătăţii mun. Chişinău
43Centrul Naţional în Sănătatea Reproducerii şi Genetică Medicală
44Centrul Naţional de Medicină Preventivă
45Centrul de Cercetări Medicale şi Socio-Demografice ale Familiei a A.S.M
46Direcţia Municipală pentru Protecţia Copililul, or. Chişinău
47Dispensarul Dermato-Venerologic Republican
48Doctors of the World
49Crucea Roşie
50Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova
51Centrul Naţional de Resurse pentru Tineri (Tineri.md)
Centrul Naţional de Resurse pentru Tineri (atnet.md)
52ONG „Genderdoc M”
53ONG”Viaţa Nouă”
54Consiliul Naţional al Tinerilor din Moldova
55Ambasada SUA
56UCIMP TB/SIDA
57Agenţia Elveţiană de Dezvoltare şi Cooperare (SDC)