Strategii SSPT

STRATEGIA NAŢIONALĂ a sănătăţii reproducerii
Drept obiective generale sînt: 
susţinerea cuplurilor şi indivizilor în realizarea scopurilor reproducerii; 
prevenirea sarcinilor nedorite sau cu risc sporit; 
asigurarea efectuării legale şi în condiţii sigure a avortului; 
reducerea morbidităţii şi mortalităţii materne şi perinatale; 
prevenirea infecţiilor cu transmisie sexuală şi a infecţiei cu HIV/SIDA; 
ameliorarea sănătăţii sexuale şi reproducerii adolescenţilor şi tinerilor; 
participarea activăa bărbaţilor în planificarea familiei şi protejarea sănătăţii reproducerii; 
prevenirea şi managementul efectiv al infertilităţii; 
protejarea contra violenţei şi altor practici abuzive legate de sexualitate şi reproducere; 
prestarea serviciilor medicale calitative, accesibile, acceptabile  şi convenabile în 
domeniul sănătăţii reproducerii tuturor celor care o doresc; 
ameliorarea calităţii consultaţiei, informaţiei, educaţiei  şi comunicării în problemele 
sexualităţii  şi reproducerii. 

HOTĂRÎRE Nr. 1471 din 24.12.2007 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008-2017

    În scopul dezvoltării unui sistem de sănătate modern şi performant sub aspectul practicilor medicale bazate pe tehnologii eficiente din punctul de vedere al costului şi conforme cu standardele europene, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

    1. Se aprobă Strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008-2017 (se anexează). 
    2. Monitorizarea şi coordonarea procesului de realizare a Strategiei de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008-2017 se pun în sarcina Ministerului Sănătăţii.
    3. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale implicate în implementarea Strategiei sus-menţionate vor informa anual, pînă la data de 15 februarie a anului următor anului de gestiune, Ministerul Sănătăţii despre măsurile întreprinse, iar acesta, la rîndul său, va raporta Guvernului pînă la 1 aprilie.
    4. Se recomandă autorităţilor administraţiei
publice locale să elaboreze şi să aprobe planuri de sănătate raionale / municipale în cadrul strategiilor sau programelor de dezvoltare social-economică şi să monitorizeze realizarea acestora.