Pubertate

Cine sunt adolescenţii şi tinerii?

Perioada adolescenţei este una dintre cele mai importante etape din viaţa unei persoane şi re­prezintă trecerea de la condiţia de copil la cea de adult atât în plan fizic, cât şi în plan psihologic şi social.

În practica şi terminologia Organizaţiei Naţiunilor Unite sunt folosite următoarele definiţii privind vârsta şi etapele de dezvoltare ale copiilor şi tinerilor:

  • Copii – persoane care nu au atins vârsta de 18 ani
    • Adolescenţi – persoane în vârstă de 10-19 ani (inclusiv vârsta adolescentă precoce (10-13 ani), medie (14-16 ani) şi tardivă (17-19 ani)
  • Tineri – persoanele între 12 şi 24 de ani
  • Tineretul – populaţia în vârstă de 15-24 de ani
  • Persoanele tinere – toate persoanele în vârstă de 10-24 de ani.

Legea Republicii Moldova cu privire la Tineret, adoptată la 11 februarie 1999, defineşte tinerii ca fiind persoane de 16-30 ani (art.2. Noţiuni principale).

În Republica Moldova, adolescenţii constituie circa a cincea parte (19,2%), iar persoanele tinere – mai mult de o pătrime (29%) din populaţie (Copiii Moldovei/Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, UNICEF 2008).

Adolescenţa (în latină înseamnă creştere) reprezintă o perioadă importantă în dezvoltarea fizică şi mentală a oamenilor, marcând trecerea de la starea de copil la cea de adult. Această tranziţie im­plică schimbări biologice (adică pubertare), psihologice şi sociale. Adolescenţa ocupă toată decada a doua (de la 10 până la 19 ani) din viaţa unui om.

Pubertatea este o parte componentă a adolescenţei, cu durată de câţiva ani, în decursul căreia au loc schimbări intense în organismul fetelor şi băieţilor legate de maturizarea sexuală. Cu puber­tatea, de fapt, încep schimbările din adolescenţă, care au loc, în medie, la 10 ani la fete, şi la 12 ani la băieţi.

Fiecare persoană are graficul său individual al schimbărilor pubertare care este influenţat, în primul rând, de ereditate, apoi de factorii externi, cum ar fi efortul fizic, modul de alimentare (inclusiv dietele stricte) etc.