Programe si Iniţiative

1. Proiectul „Studiul de opinie privind problemele de sănătate ale tinerilor şi serviciile medicale oferite tinerilor”. Chişinău, 2000. A servit ca bază pentru organizarea Centrului de Sănătate pentru Tineri „NEOVITA”. Realizat în parteneriat cu CCMSDF a A.Ş.M. Finanţat din resurse proprii.
 
2. Proiectul „Familia tânără. Probleme medicale şi psihopedagogice”. Chişinău, iunie 2000. Organizarea masei rotunde în parteneriat cu CCMSDF a A.Ş.M. Finanţat de Fundaţia SOROS Moldova.
 
3. Proiectul „Dezvoltarea toleranţei interetnice la adolescenţi”. Chişinău, 2001. Organizarea unei mese rotunde şi unor ateliere de instruire cu aceeaşi tematică în Găgăuzia, Transnistria, Chişinău. Finanţat de Fundaţia SOROS Moldova. 
 
4. Proiectul „Dezvoltarea toleranţei – baza dialogului intercultural al tineretului din Republica Moldova”, 2001-2002. Organizarea unor training-uri şi seminare în Găgăuzia, Transnistria, Chişinău şi a unei mese rotunde cu scopul dezvoltării conştiinţei de toleranţă la adolescenţi şi tineri, profesori şi părinţi în Republica Moldova. Finanţat de Fundaţia SOROS Moldova.
 
5. Proiectul „Centru de Sănătate pentru Tineri”, 2001-2006. Crearea Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor „Neovita”, cu scopul de a promova serviciile de sănătate multifocale prietenoase tinerilor, ce integrează educaţia pentru sănătate „de la egal la egal”. Finanţat de UNICEF Moldova.
 
6. Studiul KAP „Sănătatea şi dezvoltarea tinerilor. Evaluarea cunoştinţelor, atitudinilor şi practicilor”, 2003-2005. Finanţare: UNICEF, UCIMP TB/SIDA.
 
7. Proiectul „Toleranţă – invitaţie la dialog”, 2004-2005. Finanţat de Ambasada SUA.
 
8. Proiectul „Servicii comunitare de suport în pregătirea pentru sarcină, naştere şi îngrijirea copilului şi pentru formarea deprinderilor parentale responsabile la tineri”, 2008-2010. Finanţat de Agenţia Elveţiană de Dezvoltare şi Cooperare (SDC).
 
9. Proiectul „Generaţie sănătoasă – Extinderea serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor în Republica Moldova”, 2011-prezent. Îmbunătăţirea sănătăţii mamei şi copilului (SMC) în Republica Moldova prin extinderea serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor. Realizat în parteneriat cu UNICEF Moldova, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei. Finanţat de Agenţia Elveţiană de Dezvoltare şi Cooperare (SDC).