Misiunea

Scopul Asociaţiei

Ameliorarea sănătăţii adolescenţilor prin promovarea unui mod sănătos de viaţă, asigurarea asistenţei psihologice, sociale şi medicale pentru rezolvarea problemelor de sănătate.
 
Obiective Asociaţiei
• informarea adolescenţilor privind problemele de sănătate, orientată la profilaxia maladiilor sexual transmisibile, inclusiv HIV/SIDA, prevenirea sarcinii la adolescente şi prevenirea dezadaptării psihologice a adolescenţilor;
• educaţia pentru sănătate a adolescenţilor prin colaborare cu adolescenţii în bază de voluntariat, după principiul „de la egal la egal”;
• acordarea asistenţei consultative bifocale, psihologice şi medicale, orientate spre ameliorarea sănătăţii reproductive şi bunăstării psihologice a adolescenţilor;
• pledoaria adolescenţilor în rezolvarea problemelor sociale;
• crearea unei reţele de colaborare între instituţiile şi specialiştii implicaţi în promovarea sănătăţii adolescenţilor;
• orientarea activităţii în direcţia adolescenţilor aflaţi în situaţii de risc sporit (din familiile sărace, incomplete, conflictuale, fără părinţi, etc.). 
 
Arealul de activitate
Întreg teritoriul Republicii Moldova, preponderent – municipiul Chişinău.
 
Grupul ţintă
Populaţia tânără de 10-24 ani, preponderent din grupurile social vulnerabile (familii incomplete, familii, părinţi tineri etc.)